Centre-wise In-charge details

Centre Name of the official Designation Contact number
Ahmedabad Shri H. S Gohil Secretary 079 -25501205
Bengaluru Shri R. Sankar Secretary 080-26652047
Bhopal 0755-2769202
Bhubaneswar Shri Ajay Kumar Das Secretary 0674-2596455
Chandigarh Ms Laxmi Prakash Secretary 0172-2705861
Chennai Shri Sekar M. Secretary 044-24333668
Delhi Ms Paridhi Negi Secretary 011-23237539
Guwahati Shri Ashim Bhuyan Secretary 0361-2732937
Hyderabad Ms S Nirmala Devi Secretary 040 -23328709
Jaipur Shri Rajesh Jalodiya Secretary 0141-2740798
Kochi Ms. Sonija M S Secretary 0484-2358734
Kolkata Shri Sangram Singh Swain Secretary 033-22124342
Lucknow Shri Mohd Kamal Asif Dy. Secretary 0522-2201188
Mumbai Smt A. S. Sandhya Secretary 022-69038823
Noida Secretary 0120-4115636
Patna Shri R K Sinha Dy. Secretary 0612-2680952
Pune Shri Rajiv Kalra Dy. Secretary 020-41312555
`````````````````````````````
Centre Name of the official Designation Contact number
CIO Shri Hariharasudhan V. Secretary 022-69038803